Missie en visie

Missie:

Zorg met betrokkenheid en zekerheid!

Umbra Professionals is een matchmaker in de zorgsector. Als intermediair verbinden wij vraag en aanbod op het gebied van zorg. Het is onze missie om bij elke zorgvraag een goede match te maken met een betrokken en betrouwbare zorgaanbieder.

Visie:

Umbra is Latijn en betekent ‘schaduw’. Onze visie is om als een schaduw te functioneren voor klanten met zorgvragen. Wij werven gericht naar de beste zorgverleners en verbinden die met de zorgvragers. Onze klanten staan voor ons altijd in de schijnwerpers en wij stellen hun belangen voorop.

Bijbel:

De naam Umbra is gekozen omdat het geloof in God heel belangrijk is voor Lesly Baidjoe, eigenaar van Umbra Professionals. Deze overtuiging willen we graag uitdragen in het zorgverlenen. In de Bijbel staat in Psalm 121:5 “De HEERE is uw Bewaarder, de HEERE is uw Schaduw, aan uw rechterhand.” Hier staat dat God er voor ons is en dat Hij onze belangen behartigd. Onze visie als Umbra Professionals is om op dezelfde manier een schaduw voor onze klanten te zijn en hun belangen op de beste manier te behartigen.